همیلتون فاتح گرند پری بریتانیا شد

لوییس همیلتون بریتانیایی توانست چهارمین قهرمانی پی‌درپی خود در مسابقات گردند پری فرمول یک بریتانیا را کسب کند.