کلاهبرداری ۲ میلیاردی به اسم ۲ بازیکن تیم ملی!

در این سال‌ها کم خبر عجیب و غریب درباره کلاهبرداری از فضای ورزش نشنیده‌ایم. از ماجرای دریافت رقم‌های ۱۰ میلیونی برای بردن جوان‌ها به تیم‌های مختلف بگیرید تا کلاهبرداری از طرفداران به دلیل شباهت به بازیکنان.