تصاویر | قلعه‌ای برای مبارزه با روس‌ها در زمان فتحعلی شاه قاجار

قلعه علی بیگ در نوار مرزی ارس و در دل منطقه بکر و زیبای کمتال واقع شده است.