فیلم | گردهمایی ۵ هزار بادبادک‌باز با ایده‌هایی متفاوت

حدود ۵ هزار نفر از سراسر دنیا در جزیره «فنئو» (Fanoe) در دانمارک گردهم آمدند تا بادبادک های رنگارنگ خود را به پرواز درآورند.