اینفوگرافیک | رشد صادرات شیلات در دولت یازدهم

ارزش دلاری صادرات شیلات ایران در زمستان ۹۵نسبت به پاییز ۹۵، بیش از ۶درصد رشد داشته است. همچنین ارزش دلاری صادرات شیلات ایران در زمستان ۹۵نسبت به زمستان 94، بیش از۱۰درصد رشد داشته است.