اینفوگرافیک | مثبت شدن رشد صنعت و معدن در دولت روحانی

رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰.۵ و رشد معدن منفی ۲ بود اما دولت تدبیر و امید توانست رشد صنعت را تا مثبت ۶.۵ و معدن را تا مثبت ۵.۵ درصد بهبود دهد.