روایت زندگی فابیو گروسو از زبان امیر جعفری تمدید شد

نمایش «ضیافت پنالتی‌ها» که امیر جعفری در آن به روایت زندگی فابیو گروسو می‌پردازد، برای دو روز تمدید شد.