تصاویر | واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از توافق زیست محیطی پاریس

در گزارش زیر واکنش‌های جهانی و اعتراضات مردمی به تصمیم غیرمنتظره ترامپ برای خروج از توافق زیست محیطی پاریس را مشاهده می‌کنید.