پسر 22 ساله پدر و مادرش را به ضرب گلوله از پا درآورد؛ با اسلحه پدر

ایسنا نوشت: معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل 22 ساله ای خبر داد که جنایت هولناکش طی روزهای گذشته موجب تشویش اذهان عمومی شده بود.