تصاویر استقبال مردم تبریز از اسطوره ی کوهنوردی جهان

مردم تبریز با حضور در فرودگاه تبریز، به استقبال “عظیم قیچی ساز” اسطوره کوهنوردی حرفه ای جهان و هیمالیانورد شهیر ایران رفتند.