با طبیعت باشیم!

15 خرداد (5 جون) روز جهانی محیط زیست است. تشکیلات مسوول برگزاری این روز (وابسته به سازمان ملل) هدف از تعیین این شعار را تشویق مردم به برگزاری برنامه‌های طبیعت‌پیمایی برای دیدن و لمس کوه و دشت یا برقرار ساختن ارتباط با طبیعت، اگرچه کوچک در خانه و شهر، اعلام کرده است.