73 درصد مردم اردبیل در انتخابات شرکت کردند

704 هزار و495 نفر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اردبیل شرکت کردند که 73.1 درصد مشارکت مردم استان اردبیل در انتخابات را نشان می‌دهد.