روزنامه صداوسیما: قبول کنید تلویزیون مهمتر از فضای مجازی است!

روزنامه جام جم ارگان صداوسیما نوشت:گفت‌وگو و چالش نامزدها در برنامه‌ها و مناظره‌های تلویزیون رودررو بوده از این رو مخاطب در فضایی متمرکز بحث نامزدها را دنبال کرده و بهتر می‌تواند درباره برنامه‌ها و توانمندی تک‌تک آنها قضاوت کند و به جمع‌بندی برسد؛ درحالی که در فضای مجازی نقل‌قول‌های پراکنده از نامزدها منتشر می‌شود که همین پراکندگی توان مقایسه را از مخاطب گرفته، نه‌تنها به تصمیم‌گیری وی کمک چندانی نمی‌کند که بعضا سبب سردرگمی مخاطبان می‌شود.