روحانی: سخنان یک نامزد را قطع کردم تا دروغ ادامه پیدا نکند

حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان به مطالب مطرح شده در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدها که از آن به عنوان مطالب کذب یاد کرد، واکنش نشان داد.