در دیدار وزرای خارجه آمریکا و ترکیه چه گذشت؟

وزیران خارجه ترکیه و آمریکا در نشست خبری مشترک با یکدیگر شرکت کردند.