حد میانه پوتین در قبال ایران و اسرائیل

رئیس‌جمهور روسیه تاکنون تلاش کرده از یک طرف امنیت اسرائیل حفظ شود و از طرف دیگر به همکاری‌های خود با ایران ادامه دهد.