فیلم | مرتفع‌ترین پیست اسکیت جهان در ارتفاع ۳۵۴ متری

تصاویر هوایی از مرتفع‌ترین پیست اسکیت جهان در ارتفاع ۳۵۴ متری در مسکو پایتخت روسیه را در ویدئوی زیر ببینید.