ویژگی‌های ویلای مشهوری در نیاوران که خراب شد تا بجایش هتل ساخته شود

مهرداد نجیب‌زاده