رئیس گروه پیشگیری از بیماری ها: امروز شاهد افزایش بیماریهای غیرواگیر در بین جوانان هستیم

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر‌واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: روند بیماری‌های غیرواگیر نظیر بیماری‌های قلبی ـ عروقی و سرطان‌ها رو به افزایش بوده، به طوری که عدم توجه به عوامل زمینه‌ساز این بیماری‌ها منجر به افزایش آنها شده است.

دانلود shareit