درس های انتخابات آمریکا برای ایران

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد به تحلیل انتخابات آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد دنیا پرداخت.

کانال تلگرام اکسین چنل