قتل عام شبانه غازهای وحشی با دام های غیرمجاز در مازندران

نخستین سخنرانی “ژنرال”
ایرنا نوشت: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان های بابلسر و فریدونکنار گفت که شکارچیان غیرمجاز شب گذشته تعداد زیادی غاز وحشی را در در فریدونکنار و محمودآباد قتل عام کردند.

نخستین سخنرانی “ژنرال”

دانلود مستقیم تلگرام فارسی