تور شکلات می‌روید؟

روزنامه توریسم نوشت: کسانی که اهل سفر هستند از روش‌های مختلفی برای سفر کردن استفاده می‌کنند، سفر تنهایی با یک کوله ‌پشتی و… اما نمی‌شود هر کسی کوله‌پشتی‌اش را پر کند و به محلی نامعلوم برود.

نصب تلگرام فارسی