مهدی کیانی و عکسی که در میدان آزادی گرفت تا با آن “پز “بدهد!

مصطفوی:”ساندرو پل” را من برای بازی ایران-استرالیا انتخاب کردم!
کاپیتان تیم تراکتورسازی مهمان برنامه نود بود.

مصطفوی:”ساندرو پل” را من برای بازی ایران-استرالیا انتخاب کردم!