عبور از کنار سانسور و شباهت فیلمسازی با درست کردن سُس/ دیدگاه‌های سینمایی کرم‌پور

اردوغان کدام کشور را “دوست دوران خوشی و دوران سخت” خواند؟
مهدی کرم‌پور با اشاره به حفظ نگاه شخصی فیلمساز در ساخت آثار سینمایی، گفت: «سینماگر باید پیش از تولید از فیلمنامه‌اش دفاع کند و پس از ساخت اولین منتقد فیلمش باشد.»

اردوغان کدام کشور را “دوست دوران خوشی و دوران سخت” خواند؟

دانلود مستقیم تانگو جدید