فیلم | سخت‌ترین لحظه صداپیشه جناب خان | ارائه جالب یک دیالوگ در ۴ حالت

دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ / وضعیت زنان در نروژ چگونه است؟محمد بحرانی صداپیشه جناب خان مهمان