جو ناپایدار البرز در آخر هفته و ضرورت آمادگی دستگاه های اجرایی استان

پیشرفت ۸۵درصدی عملیات اجرای طرح ممیزی شهر سقزایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرزگفت که باتوجه به اخطاریه شماره 37

تاکید مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بر ضرورت شفافیت و سلامت مالی مدارس

تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت شهرستان سروآبادنشست صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با فرهنگیان شهرستان سروآباد