دستور روحانی به وزرا درباره مراجع و حوزویان /دفاتر مراجع به روی دولت قبل بسته بود

فیلم | حساس‌ترین دقایق بزرگترین رقابت فوتبالی | بارسا چند دقیقه کم آوردایرنا نوشت:مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت