تصاویر | بازار فرش تبریز ؛ بازاری قدیمی و شناخته شده در جهان

آخوندی: جان باختن هموطنان آذری یک فقدان ملی استمعروف‌ترین بخش بازار فرش تبریز تیمچه مظفریه است که از بازارهای قدیمی