نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد شد/اشتغال ناقص ۹.۹ درصد

9 نفر برای مدیر کلی یونسکو نامزد شدند/ انتخاب مدیر کل جدید در اکتبر
تسنیم نوشت:بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان ۲۰.۴، نرخ بیکاری مردان ۱۰.۴ و نرخ بیکاری کل ۱۲.۳درصد است.

9 نفر برای مدیر کلی یونسکو نامزد شدند/ انتخاب مدیر کل جدید در اکتبر