اسحاق جهانگیری هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد

844 پروژه در زز و ماهرو اجرا میشود
معاون اول روحانی لحظاتی پیش وارد ستاد انتخابات ریاست جمهوری شده و برای حضور در این دور از رقابت‎ها ثبت نام کرد.

844 پروژه در زز و ماهرو اجرا میشود