پست جنجالی بنگر در تبریز

محسن بنگر در جشن قهرمانی پرسپولیسی‌ها شرکت کرد.