درخشش کاوه در بلژیک داغ استقلالی‌ها را تازه کرد!

ملی‌پوش ایرانی شارلوا روی هر دو گل تیمش تاثیر گذار بود.