تصویری از چهره در نقاب کاپیتان استقلال

سید مهدی رحمتی در دربی روی نیمکت ذخیره‌ها نشست.