ایجاد منطقه آزاد تجاری بابلسر و فریدونکنار خواسته به حق مردم مازندران از دولت و مجلس

بحث ایجاد منطقه آزاد در حوزه بخش مرکزی(بابلسر و فریدونکنار) که از چندین سال قبل مورد پیگیری قرار گرفته بود امروز جان دیگری گرفت و مردم و مسئولان بخش مرکزی استان مازندران به خصوص مردم دو شهرستان بابلسر و فریدونکنار به شدت پیگیر ایجاد منطقه آزاد در این حوزه می باشند.