عربستان با خرید سامانه موشکی اس400 از روسیه موافقت کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش از شبکه تلویزیونی العربیه؛ عربستان با خرید سامانه موشکی دفاع هوایی پیشرفته اس 400 روسیه موافقت کرد.