فیلم | دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر وسط اتوبان

یک قاچاقچی مواد مخدر هنگامی که در اتوبانی در شهر «دیترویت» آمریکا توسط ماموران پلیس شناسایی شد، تصمیم گرفت با پای پیاده فرار کند اما ماموران در اطراف یک ماشین او را محاصره و دستگیر کردند.