تصاویر هوایی از جمعیت میلیونی حجاج در صحرای عرفات

نزدیک به دو میلیون حاجی برای وقوف در عرفه بامداد امروز پس از اقامه نماز صبح در منا عازم صحرای عرفات شدند. حجاج نماز ظهر و عصر را در مسجد نمره که پیامبر خطبه حجه الوداع را در این مکان ایراد کرده بود، اقامه و سپس تا زمان غروب آفتاب در این محل به خواندن قرآن و عبادت می پردازند. میلیون‌ها زائر حج تمتع با غروب آفتاب مراسم عرفات را به پایان رسانده و با جمع کردن سنگ‌هایی برای پرتاب کردن به نماد شیطان و مناسک رمی جمرات به منطقه مزدلفه می‌روند.