چرا نمی‌توانم از قهرمانی حسن یزدانی خوشحال باشم؟

سیدعبدالجواد موسوی در فرهنگستان فوتبال نوشت: