کشتی آزاد قهرمانی جهان/ سه نفر حذف شدند؛ یزدانی تنها امید ایران برای طلا

حسن یزدانی به فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان رسید.