تصاویر | در خانه میرزا کوچک‌خان جنگلی قدم بزنید

خانه میرزا کوچک‌خان جنگلی به واقع زادگاه یونس استادسرایی معروف به میرزا کوچک‌خان از مبارزان انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل است که اکنون به یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم شهر رشت تبدیل شده است.