تصاویر | جشنواره ملی سیر همدان

جشنواره ملی سیر همدان در روستای سولان برگزار شد. روستای سولان یکی از روستاهای نزدیک شهر همدان است که محصول سیر از بازرترین تولیدات کشاورزی این روستاست و مردم همدان برای خرید سیر به این روستا مراجعه می‌کنند.