تصاویر | کاشی‌های منحصربفرد تکیه معاون‌الملک

تکیه معاون‌الملک؛ یکی از بناهای بجا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه است که کاشی‌های منحصربفردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز می‌کند.