فیلم | تصاویر پخش نشده از حمله تروریستی به مجلس

تصاویر پخش نشده از حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت رادر ویدئوی زیر ببینید.