نماینده فرماندار همدان پای صندوق دستگیر شد!/ پلمب ستاد روحانی بدون هماهنگی با شورای امنیت بود

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: سابقه نداشت نماینده فرماندار در روز انتخابات دستگیر شود که حکم بازداشت برای یکی از نمایندگان فرماندار صادر شد و این در حالی بود که هیئت بازرسی و نظارت به صورت مکتوب اعلام کردند که نماینده فرماندار تخلفی نداشته است.