اینفوگرافیک | ایران، دومین کشور موفق منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ایران پس از مصر با جذب بیش از ۱۲میلیارد دلازر در سال ۲۰۱۶، دومین کشور موفق منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است.