حمله افراد ناشناس به ستادهای روحانی در تهران/ یکی از حملات با گازفلفل بوده است

اعتماد نوشت: ظهر دیروز افرادی ناشناس به ستاد حسن روحانی در اختیاریه حمله کردند.