فیلم | استقبال ویژه از ایرباس جدید هما در اولین پرواز به پاریس

استقبال ویژه از ایرباس 330 هما در فرودگاه اورلی در نخستین پرواز به پاریس را در ویدئوی زیر ببینید.