جزییات اعزام بزرگترین هیات اقتصادی صنعت خوراک دام ایران به خارج

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعتقاد دارد یکی از اصلی ترین فواید حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی این است که به ما امکان بازارگشایی صادراتی می دهد.