امام جمعه بندرعباس: مردم با تحقیق فرد اصلح را انتخاب کنند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفـت: مردم باید در انتخابات با تحقیق فرد اصلح را انتخاب کنند.