پرداخت ۸۰ درصد بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان ۹۵

ایرنا نوشت: مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت تا پایان سال گذشته 80 درصد از بدهی های خود را به پیمانکاران پرداخت کرده است.